Stichting Groningen bij-o-divers

Doel

Stichting Groningen Bij-o-divers heeft als doel het bevorderen van de biodiversiteit, de ecologische waarden en de kennis daarvan in de gemeente Groningen, in het bijzonder het verbeteren van de biotoop van wilde en honingbijen, vlinders en andere bestuivende insecten.

 

Strategie

Groningen Bij-o-divers houdt daartoe Stadsimkerij Groningen >>, waarbinnen de stadsimker en andere imkers worden ondersteund in hun bijenhouderij.

Groningen Bij-o-divers verzorgt daartoe bijenlessen >> over de bijenteelt en over het nut van bestuivende insecten voor natuur en voedselvoorziening. Deze lessen zijn bedoeld voor kinderen in de gemeente Groningen. 

Groningen Bij-o-divers ontwikkelt daartoe laagdrempelige groenprojecten >> op het gebied van groeninrichting en insectenvriendelijk groenbeheer.

 

Kenmerken

Groningen Bij-o-divers voert werkzaamheden voor de bijenhouderij ambachtelijk en professioneel uit.

Groningen Bij-o-divers is deskundig op het gebied van biodiversiteit, ecologische waarden en imkerij.

Groningen Bij-o-divers ontwikkelt vooral ideeën en plannen voor de lange termijn.

Groningen Bij-o-divers is nuchter en staat met beide benen op de grond.

 

Bestuur

Voorzitter: Jan Willem Kok
Secretaris: Wout Veldstra
Penningmeester: Remko van der Lei

 

Beloningsbeleid

De Stichting heeft geen personeel in dienst. De vrijwilligers/imkers krijgen een onkostenvergoeding. Onkostendeclaraties van het bestuur behoeven de goedkeuring van de Algemene Vergadering.

 

Jaarplan

Groningen Bij-o-divers publiceert elk jaar een beleidsplan. Dit jaarplan 2019 – 2020 kunt u hier downloaden.

 

Algemene gegevens

Statutaire naam: Stichting Groningen Bij-o-Divers
Kamer van Koophandel: 73011630
RSIN-nummer: 859320042
IBAN: NL97 TRIO 0379 5342 66
Adres: Kromme Elleboog 33, 9751 RB Haren
info@groningenbij-o-divers.nl